Suffocated

Bands Stats Forum Email

Nifeng Feiyang / Dead Wind Rising (2006)
Nifeng Feiyang / Dead Wind Rising 1. Bengkui Breakdown
2. Hai you shui Who Else
3. Shengming de dianfeng Peak of Life
4. Sheng zhe wei wang The Winner Is the King
5. Lianyu Purgatory
6. Xiaoxiong The Ambitious Hero
7. Qianxi zhi ri Day of Migration
8. Linghun zai yemu xia qiwu The Soul Dancing Under the Curtain of Night
9. Huapi Hua Pi
10. Xunzang Martyrdom
11. Jieshu zhe yiqie End All This


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Fenrao Shijie / World of Confusion (2010)
Fenrao Shijie / World of Confusion 1. Dang meng zaici chanrao (han qian) 1:00When Dreams Entwine (intro)
2. Dang meng zaici chanrao 4:54When Dreams Entwine
3. Beichuang zhong qian xing 3:43March on with Sorrow
4. Wanmei xuanyan 4:44Perfect Proclamation
5. Yige ren de zheng rong 5:25Loftiness of a Man
6. Er ling ling ba 5:262008
7. Kui 3:13Peep
8. Shiming zhaohuan 4:58Fate's Calling
9. Yinggutou 5:40Hard Bone
10. Dang meng zaici chanrao (xu) 1:31When Dreams Entwine (reprise)
total time40:34


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Weixian Lucheng / Perilous Journey (2015)
Weixian Lucheng / Perilous Journey 1. Buxiu 4:34Immortal
2. Yaogun meng 5:02Rock Dreams
3. Xia yige jiushi ni 4:55Next One Is You
4. Guzhuyizhi 4:22Put All One's Eggs In One Basket
5. Weixian lucheng 5:17Perilous Journey
6. Dang mo zhi lu 3:17Swing The Magic Of The Road
7. Ni wo du shi weishan zhe 4:15You And I Are Hypocrites Who Attack
8. Shengshi beige 6:01Saatchi & Elegy
total time37:43


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Your Body Is the Hardest Metal (2017)
Your Body Is the Hardest Metal 1. Ni jiushý chuanqi You Are Legend
2. Chu ying Eagle's Sky
3. Chuanyue wu ren qu Through the No-Man's Land
4. Ranshao Burn
5. Qiongding zhi xia Under the Dome
6. Gaobie qianye Farewell to the Past
7. Hai you shui Who Else
8. Xiaoxiong Warrior King
9. Sheng zhe wei wang Priviledge of the Conqueror
10. Xunzang Sacrificial Burial


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Compilations

Live At Wacken 2012
Live At Wacken 2012
Add Album

---Info---

> From China
Add Info

Bands Stats Forum Email

Last update: 06/01/17