Tengger Cavalry

Bands Stats Forum Email

Tengger Cavalry (demo) (2010)
Tengger Cavalry (demo) 1. Zhang diao 3:50Long Song
2. Changsheng tian tieqi 2:48Tengger Cavalry
3. Lang xue 5:30Wolfblood
4. Feng 3:00The Wind
total time15:08


No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Xueji saman / Blood Sacrifice Shaman (2010)
Xueji saman / Blood Sacrifice Shaman 1. Gebi lu 2:45The Gobi Road
2. Changsheng tian tieqi 4:04Tengger Cavalry
3. Mang gu si 4:10The Grassland Devil
4. Lang xue 5:34Wolf Blood
5. Xueji sa man 4:38Blood Sacrifice Shaman
6. Lang tuteng 5:47Wolf Cult
7. Su lei de 1:29Senki
8. Yingxiong 5:07Hero
9. Tianzang ji fu zeng qumu 8:01Sky Burial (and hidden bonus track)
total time41:35

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Cavalry Folk (2011)
Cavalry Folk 1. Sunesu Cavalry cd 50:26
2. The Mantra cd 41:15
total time1:31:41


No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

The Mantra (2011)
The Mantra 1. Ming zhou 3:30Mantra
2. Bai ju 4:42White Pony
3. Gebi gudao 4:47Ancient Gobi Road
4. Tou lang 3:29Leader Wolf
5. Gu feng 1:55Wind of Solitude
6. Yongheng 3:46Eternity
7. Mo luo 3:36Mara
8. Liushi 4:09Life, Rattles On (Hell Savior cover)
9. Feng fu bi yuan 5:44In Wind the Virid Land
10. Ming zhou 3:34Mantra
11. Tuo bu xiu er 2:03Tobshur
total time41:15

HD cover
Lyrics

No votes yet...

#8 in the Non-Metal top 10 from 2011!

No reviews yet...


No votes yet...

#8 in the Non-Metal top 10 from 2011!

No reviews yet...

Sunesu Cavalry (2012)
Sunesu Cavalry 1. Wan ma benteng 3:32Galloping Steeds
2. Gui qi 5:05Sunesu Cavalry
3. Jin zhang lingzhu 5:19Golden Horde
4. Tieqi yao 4:02Cavalry Folk
5. Tiandi sa man 5:45Universe-Shaman
6. Yuyan 0:32Prophecy
7. Tou lang 4:57Leader Wolf
8. Xue ren 2:36Blade of Blood
9. Tieqi yao-chuanqi 5:00Cavalry Folk - The Legend
10. Cangqiong xia 4:45Under the Welkin
11. Youmu zhe de jiao'ao 4:39The Pride of the Nomads (Ego Fall cover - bonus)
12. Nemesis 4:14(Arch Enemy cover - bonus)
total time50:26

HD cover
Lyrics

No votes yet...

#6 in Zenial's top 10 from China!

No reviews yet...


No votes yet...

#6 in Zenial's top 10 from China!

No reviews yet...

Hei jun / Black Steed (2013)
Hei jun / Black Steed 1. Shachang 1:02The Battlefield
2. Qian qi 4:57Cavalry in Thousands
3. Chuzheng 3:50Expedition
4. Hei jun 3:11Black Steed
5. Zhanma 4:30War Horse
6. Feng xue zhong 3:59In the Storm
7. Guxiang yao 3:39Homeland Song
8. Tieqi yao 3:58Cavalry Folk
9. Jin zhang lingzhu 5:20Golden Horde
total time34:26

HD cover
Lyrics

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

The Expedition / Cavalry in Thousands (2013)
The Expedition / Cavalry in Thousands 1. Cavalry in Thousands 4:59
2. Expedition 3:52
3. Black Steed 3:12
4. In the Storm 4:01
5. Khan 4:03
6. Hymn of the Wolf 3:10
7. Dance of Horse 2:37
8. Homeland Song 3:41
9. White Pony 4:45
10. Leader Wolf 3:31
total time37:51

Lyrics
No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Yuangu Huhuan / Ancient Call / Hymn of the Earth (2014)
Yuangu Huhuan / Ancient Call / Hymn of the Earth 1. Dance With The Wolf 1:15
2. Galloping Towards The Great Land 4:08
3. Battle Song From Far Away 5:57
4. Interlude 0:37Hymn of the Earth bonus
5. Hymn Of The Earth 5:01
6. Echo Of The Grassland 2:07Ancient Call bonus
7. Brave 6:12
8. Summon The Warrior 5:10
9. The Battlefront 2:55
10. Chant Of The Cavalry 3:54
11. Legend On Horseback 5:11
total time41:50

HD cover
Lyrics

No votes yet...

#2 in Zenial's top 10 from China!

No reviews yet...


No votes yet...

#2 in Zenial's top 10 from China!

No reviews yet...

Homeland Song (2014)
Homeland Song 1. Homeland Song 3:03feat. NanDing


No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Blood Sacrifice Shaman (2015)
Blood Sacrifice Shaman 1. Soyombo (Hymn Of The Mongolian Totem) 1:47
2. Tengger Cavalry 3:55
3. Horseman 3:19
4. Rootless 1:06
5. The Wolf Ritual 5:45
6. The Native 2:12
7. Blood Sacrifice Shaman 4:07
8. Hero 5:26
9. Spirits 2:06
10. Tengger Cavalry (2009) 3:21bonus
11. Blood Sacrifice Shaman (2009) 3:53bonus
total time36:57

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Horseman (digital) (2015)
Horseman (digital) 1. Horseman 3:19


No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

War Horse (digital) (2015)
War Horse (digital) 1. War Horse 4:32


No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

NJ Transiit: Live in Clifton (2015)
NJ Transiit: Live in Clifton 1. Galloping Towards the Great Land 4:20
2. Golden Horde 5:34
3. Blood Sacrifice Shaman 4:12
4. Tengger Cavalry 3:56
5. Shit, We Played Without the Sample? 0:18
total time18:20

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Soundtrack of the Cavalry (2016)
Soundtrack of the Cavalry 1. The Expedition 4:21
2. Cavalry in Thousands 3:26
3. Galloping Steeds 3:22
4. Hymn of the Earth 3:51
5. Battle Song from Afar 4:56
6. Golden Horde 4:18
7. The Ritual 3:33
8. Symphony of Steel, Pt. 1 4:58
9. Symphony of Steel, Pt. 2 4:55
10. Legend on Horseback 4:36
total time42:16

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Grassland Rock (digital) (2016)
Grassland Rock (digital) 1. Galloping to the Great Land 3:19
2. Mountain Side 2:59
3. White Pony 4:42
4. Chinggis Vodka from Far Away 2:00
5. Legend on Horseback 4:36
6. Expedition 3:42
7. Rootless 1:06
8. Ancient Gobi Road 4:48
9. Swing of the Horse 2:16
10. Echo of the Grassland 2:07
11. The Native 2:11
12. Leader Wolf 3:32
13. Homeland Song 3:04
14. Summon the Warrior 2:01
15. Spirit 2:06
total time44:29

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Overture for Carnegie Unplugged (digital) (2015)
Overture for Carnegie Unplugged (digital) 1. Galloping Towards the Great Mongolian Folk Rock 3:20
2. Swing of the Horse 2:16
3. My Expedition 3:42
4. Chinggis Gold Vodka from Far Away 2:00
5. Echo of the Grassland [Remix] 2:07
6. Summon the Outro 2:01
total time15:26

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Mountain Side (2016)
Mountain Side 1. Intro 0:43
2. Mountain Side 3:18
3. War Horse (2016 version) 3:34
4. Mountain Side (acoustic) 2:59
5. Interlude 2:12
6. Mountain Side (club mix) 3:01
7. Krutaya Gora 3:18
8. Mountain Side (instrumental) 3:18
9. Tengger Cavalry (live) 5:09digital bonus
10. Folk Jam 01 1:51digital bonus
11. Folk Jam 02 1:58digital bonus
total time22:23digital 31:21

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Live: Trephagon WRSU FM (digital) (2016)
Live: Trephagon WRSU FM (digital) 1. Khoomii Duet 1:01Live radio show
2. Sersen Tal 2:26
3. Galloping to the Great Land 4:14
4. Cavalry in Thousands 4:45
5. Expedition 3:12
6. Hymn of the Earth 4:46
7. Blood Sacrifice Shaman 4:06
8. Horseman 3:19
9. Golden Horde 5:08
10. Tengger Cavalry 3:56
11. Galloping Steeds 3:42
total time40:35

HD cover

No votes yet...

#5 in the Live top 10 from 2016!

No reviews yet...


No votes yet...

#5 in the Live top 10 from 2016!

No reviews yet...

Paranoid (digital) (2016)
Paranoid (digital) 1. Paranoid 1:34Black Sabbath cover

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

The Struggle (digital) (2016)
The Struggle (digital) 1. Intro 1:02
2. The Struggle 2:41
total time3:43

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Folklore of the Cavalry (digital) (2016)
Folklore of the Cavalry (digital) 1. Galloping to the Great Land 3:17Acoustic versions of previous songs
2. Mountain Side 3:01
3. White Pony 4:43
4. Battle Song from Afar 1:56
5. The Expedition 3:41
6. Gobi Road 4:47
7. The Horse Dance 2:16
8. Echo 2:07
9. Leader Wolf 3:29
10. Homeland Song 3:03
11. Summon the Warrior 2:25
total time34:45


No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Elite Five vs Red (digital) (2016)
Elite Five vs Red (digital) 1. Pokémon Gym Battle 1:32

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Live: West Hollywood (2016)
Live: West Hollywood 1. Intro 1:19
2. Golden Horde 5:35
3. Hymn of the Earth 3:49
4. Mountain Side 3:58
5. Tengger Cavalry 4:08
6. Summon the Warrior 5:00
7. War Horse 3:38
total time27:27

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

kAAn (digital) (2016)
kAAn (digital) 1. Wasted 2:46
2. You Don't Believe 2:56
3. Accused 2:01
4. Intermission 1:36
5. Struggle 2:39
6. Mind Raid 2:36
7. Struggle (demo) 2:41
8. Outro 0:47
total time18:02

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Master Of Puppets (digital) (2017)
Master Of Puppets (digital) 1. Master Of Puppets 3:11Metallica cover


No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

A Blade of Time (digital) (2017)
A Blade of Time (digital) 1. A Blade of Time 3:39


No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

The Path (digital) (2017)
The Path (digital) 1. The Path 4:36

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Die on My Ride (2017)
Die on My Ride 1. Snow 1:52
2. Die on My Ride 3:40
3. Independence Day 2:49
4. Cursed 3:33
5. To the Sky 3:19
6. Strike 2:59
7. Ashley 3:35
8. The Frontline 3:08
9. Me Against Me 4:27
10. The Choice of My Mind 2:07
11. Prayer 2:05
12. We Will Survive 3:10
total time36:44


No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Ritual and Redemption (digital) (2017)
Ritual and Redemption (digital) 1. Ritual and Redemption 4:23

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Chamber Music (digital) (2017)
Chamber Music (digital) 1. Hunt 3:19
2. Spring 3:13
3. Summer 2:55
4. Winter 3:31
5. Escape from the Storm 1:48
6. On the Way Home 2:14
7. Bury 3:04
8. Hunting Again 2:58
9. Far Away from Home 3:06
10. Feeding the Horses 2:12
11. The One I Love 2:10
12. Mountain Dance 2:08
total time32:38


No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Cian Bi (2018)
Cian Bi 1. And The Darkness Continues 2:03
2. Cian Bi (Fight Your Darkness) 3:24
3. Our Ancestors 3:32
4. Strength 3:04
5. Chasing My Horse 2:45
6. Electric Shaman 2:40
7. Ride Into Grave And Glory 4:12
8. Redefine 3:00
9. A Drop Of The Blood, A Leap Of The Faith 3:10
10. The Old War 3:23
11. One Tribe, Beyond Any Nation 2:57
12. Just Forgive 2:27
13. One-Track Mind 3:08
14. You And I, Under The Same Sky 3:04
15. Sitting In Circle 1:00
total time43:49

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Heart (2018)
Heart 1. Heart 13:35
2. Heart (radio edit) 3:14
total time16:49


No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Moment (digital) (2018)
Moment (digital) 1. Moment 2:41


No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Forging (digital) (2019)
Forging (digital) 1. Forging 3:16


No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Northern Memory (2019)
Northern Memory 1. Cian Bi Rock and Roll 2:37
2. Khan of Heaven 3:05
3. Forging 3:16
4. My Sky 3:29
5. Wings of Scar and Steel 2:59
6. Pier 39 2:52
7. Lone Wolf 3:54
8. Unite 2:42
9. Iron Fist 3:55
10. Pier 39, Pt. 2 2:13
11. The Brave Brave Ones 2:24
total time33:26


No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

The Nameless (digital) (2019)
The Nameless (digital) 1. The Nameless 4:30

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Northern Memory Vol. 2 (digital) (2019)
Northern Memory Vol. 2 (digital) 1. The Nameless 4:30
2. The Wanderer 3:56
3. The Unbeliever 2:13
4. The Rescuer 3:55
5. The Moment 3:26
total time18:00

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Compilations

Enter The Asian Cult (digital)
Enter The Asian Cult (digital)
Metal China
Metal China
Mongol Metal
Mongol Metal
Sound of the Raging Steppe
Sound of the Raging Steppe
Battle Metal Vol. IX - Defenders Of The Wraith
Battle Metal Vol. IX - Defenders Of The Wraith

United Nations
United Nations
Best Of 2017
Best Of 2017
Fear Candy 114
Fear Candy 114
Zero Tolerance Audio 50
Zero Tolerance Audio 50
Add Album

---Info---

> From China
> Members are:
Nature Ganganbaigal - vocals, guitars, morin khuur (since 2010) - was in Hell Savior, Nature Ganganbaigal, Ling yi
Uljmuren - morin khuur (since 2016)
Greg Baker - bass (since 2018) - was in Elevator Death Squad
Randy Tesser - drums (since 2018) - now in Animist, was in Egokill
Pat Reilly - guitars (since 2018) - now in Fellahin Fall, Pat Reilly, Rival Order, and Through the Discipline
> Previous members:
Wang Wei - bass (2010-2015)
Ding Kai - drums (2012-2015) - was in Nine Treasures
Wang Xin - morin khuur (2012-2015)
Mural Bimurat - dombra (2013-2015)
Hasi - morin khuur (2013-2015)
Alex Abaev - bass (2015-2018)
Yuri Liak - drums (2015-2016)
Robert McLaughlin - igil (2015-2017)
Josh Schifris - drums (2016-2017) - now in Winter's Wake, was in Lesch-Nyhan, RÖÄRGH!, Thrashole, and Gorematory
Phillip Newton - tovshuur (2017-2018) - now in The Noctambulant
Ray King - bass (2018) - now in Dzö-nga, was in Iblissian
> Tengger Cavalry split in 2019 after Nature Ganganbaigal comitted suicide
Add Info

Bands Stats Forum Email

Tengger Cavalry

Last update: 03/06/23