Solefald
Norrøn Livskunst
1. Song Til Stormen

[lyrics by Olav H. Hauge from "Glør i oska" (1946)]

Kom, sterke storm frå æverømd,
og stål min vilje, løys min streng!
Lyft åndå mi på ørneveng
og syn meg leid og dag i kjømd.

Kom storm, og alt det rotne riv!
Kom, lausmòd-rakar ifrå aust,
i bleik og herja utglødd haust
og skil alt daudt frå groført liv.

Sjusular skjote, kom du att
og blås i ville morgongry
langfarar-luren under sky
so kallande som her ei natt.

Vekk meg or dvale talm og trong,
med helsingar frå dine hav.
Lys lengsla ut, ber sorgi av,
og stem meg med din sterke song.

Stem meg til arbeid, stem meg til dåd,
fyll meg med kraft og ålvors gjerd!
Ver Herrens svige for ei verd
som rotnar utan salt og såd.

Fjorgamalt strå so skrint og bleikt
i vinglen haustblåst er eg, - kved
um alt som var og er kje med,
mitt liv er skøyrt, mitt mæle veikt.

Kom fyll meg, liv, med rus og storm!
Flød, livsens glødde vokstersaft,
og nør den eld, den dulde kraft
som sprengjer dødens stivna norm.

Bøyg meg som stormbøygd bjørk på horg,
der kvar ei blokke skjelv og syng,
og tving meg, liv, med støyt og styng
å tena deg i frygd som sorg.

Lær meg den store audmykt - bøyg
mitt mod som stormen denne stomn.
Solstormar stride, strake, kom,
mi trå som desse toppar tøyg!

Bøyg meg, men brjot meg ikkje ned.
Lær meg å stå i livsens leik
so traust som denne beiske eik,
so mjuk som vindsveigt strå på red.

Lær meg å syngja, vind på heid,
so stilt som du imillom strå
um alt det ringe, arme, grå
som unemnt levde, ukjent streid.

Som skog i storm frå jøkullfjell
syng, sjel, og kjenn deg djerv og sterk!
Eir ord kan gjera jøtulverk,
og lever endå mannen fell.


2. Norrøn Livskunst

Dei er mange som vil styre
tjore deg i trældom
Lat deim vita kva du meiner
um herrefolk og kongar

Fri frå yvermakt og avmakt
Slik ynskjer eg å leva
å gjera kva eg vil
med mannevit og mod

Ver din eigen hovding
i små og store saker
Slik er den norrøne læra
kunsten å leva som fri

Tvangen er urgamal
men fridomen er eldst
Lat Mjølner knuse makti
Lat føraren forstå

Eitt veit eg
som aldri vil døy
Hamaren lyft
mot tyngjande lekkjer

Eitt veit eg
som alltid vil sigra
Åsators vreide
mot framfusne jotnar


3. Tittentattenteksti

Wot a rat dat did ya dat
Wid a shot rite at de pot
Dat is not de spot to hit
If rat ain't set for a rat-a-tat

Wip de rat wid wot u got
A cat to rip de gut of rat
A bot for tit n bot for tat
Ri tit tit ri tit tit tit

At it get it hit it cut it
But me tut n tut no buts

Bat a rat o bot of tat
Dat is wot a rat shud get

Rat is wet wid u-know-wot
Rat a tat a rat a tat
Tit for tat a bit of dat
A rat a tat a rat tat tat

Wid a slit way up de butt
Rat can't shit nor sit on it
Tit for tat a bit of dat
A rat a tat a rat tat tat

Tut tut tit tat tut tut tit tat
Bit it hit it tit it tat it
Tit for tat a bit of dat
Bit by bit de rat is not

Dat is it dat is wit
But lit crit it is not
Dat was dat as tit for tat
Tit tut tat tit tut


4. Blackabilly / Stridsljod

One two three
Blackabilly me
Four five six
Burning kicks
Seven eight nine
I want mine
Ten to one
Let's get it on

Rockabilly mockabilly
Blackabilly burnin'
Fuckabilly muckabilly
Whackabilly churnin'
Cockabilly kickabilly
Trickabilly streamin'
Ticabilly tocabilly
Clockabilly screamin'

Me gav ljod til striden
for å syne kva fred var
No hev kampen breidt seg
støyen vorte sann

Ein tvo tri
Det er tidi
Fire fem seks
Ta meg heks
Sju åtte ni
I Svinesti
Ti elleve tolv
men utan vold

Blackabilly blackabully
Blackabuddy loomin'
Blackabody blackaboarding
Blackaballing boomin'
Blackafuzzing blackabuzzing
Blackajazzing freezin'
Blackamunchy blackacrunchy
Blackawhacky wheezin'

Me spelar svart metall
men lèt ingen smaka stål
Me gjev all makt til klangen
men spiller ikkje blod

Difor ser me attende
mot uskulds fornalder
då stridslyst styrde alt
men ingen døydde i kamp

Chilihead chilihead
Hey chilihead
Why choose autumn
When spring is an option?

Heacy head heavy head
Hey heavy head
Here's a chili bomb
For your blackabilly self

Rockabilly mockabilly
Blackabilly King
Fuckabilly muckabilly
Whackabilly King

Chilihead chilihead
Hey chilihead
Cheer up with colours
Red hot fur

Beerhead beerhead
Blackabilly King
But if you pray
Winter will come

Rockabilly mockabilly
Blackabilly Voguesville
Fuckabilly muckabilly
Whackabilly Voguesville

Upp i otta må han rise
som rikdom vil taka
Upp for sine meiningar
slik må skalden stande

Til deg som vil i ljodkrig
Lat nåden liggje heime
Gakk berserk på valen
so kvart steg vert ein siger

Me spelar for å vinne
i strid med solarljod
Me spelar svart metall
men spiller ikkje blod


5. Eukalyptustreet

Trei stend lenger enn menneski
Dei er sverd som veks or jordi
I ein japansk hage i Argentina
andar dei stilt under jagarflyi

Eukalyptustreet segjer inkje
Kva det tenkjer, det undrast eg på
"Ingen dictador lever lenger enn eit tre
Me vil eige verdi etter menneski

Sjå på oss no, våren er vår siger
Greinene strekker me rakt i vêret
Me er naturens kveisande keisarar
På ei gudlaus jord er det me som er gudar

Me eig dykk
Me eig dykkar vesle liv
Me eig dykk på ryggen i jordi
Me eig dykk med andletet ned
Me eig dykk der de sig i kne
Me eig dykk som stel safirar
Me eig dykk like til dauden
Me eig dykk directores gordisimes
Me eig dykk som skjemmer mødrer
Me eig dykk, og me meiner ålvor
Me kann få dykk i tale med motorsagi

Hogg os ned, og me vil vekse upp att
men um me ein dag høgg dykk ned
då vert det heile yver for menneski"
Slik trur eg eukalyptustreet tenkjer


6. Raudedauden

Ein haustdag på fjellet
gjeng ei kjerring med rive
Daudens raude dotter
et fingrar frå eit knyte

Med handi for augo
skyggjer ho for soli
Ho fer gjenom heimen
der svartedauden fór

I dei gule augo
lyser bjarte hatet
Blodet strøymer yver skallen
eit skaut frå farne dagar

"Dauden den raude
Eg skal vitja kvar gard
sope kvar krok"
mekrar kjerringi

"I jordi med kristenfolket
fyrr gjev eg meg ikkje
Raudedaudens rive
vert det siste dei ser

Eg matar flugor og rottor
med deim som rudde landet
Ingen gnagar skal svelte
ingen rovfugl hungre

Kvar knok fram i dagen
ut i soli med kvart bein"
I stilla etter heksi
ligg vangane aude


7. Vitets Vidd I Verdi

Massar vel massar
Vox vulgi vulgarisque
Sjøl vel eg meg burt
frå grunne dustadorer

Fri frå radioti
frå prat og mas med plonk
Popbutikk med platt lyrikk
Skit vil ingen hava

Av røyndom vart eg råka
dei smale dikts dygd
Slik skal lesingi vera
låke sjelers ligg

Eg hatar tumsutainment
Tusund timar hev dei teke
Det heile er so verdlaust
Fata det fyrr du døyr

Dei rusar seg på dumskap
tykkjer mange tyder rett
Berre massen trur på massen
Det er grøtelegt, men sant

Mobil og sigarett
held keisemdi på fråstand
Akk den arme masseladd
Eg ser han allstad

Eg vel smalgangen
for der er plassen størst
Smalhans kann eg kallast
um eg tarv eit namn

Eg gjeng mot fåmannsveldet
Vitets vidd i verdi
Dei heimlegare bokskåp
som ikkje gjev ved døri


8. Hugferdi

Kvifor alt hatet
det undrast eg på
Vreiden og sinnet
for noko som gjekk gale

Eg er ikkje betre
Det syd i sjeli
Eg ser ingen ende
Arvesynd vert det kalla

Den giftige gåva
frå faren år sonen
Slik hev det vore
men det må ikkje vera

I hugstolen ligg bergingi
hjå han som lækjer sjeli
Den er ikkje sterk
som berre kann neitte

Den stend ikkje stødt
som aldri stend åleine
For å kjenne seg sjølv
må ein skoda inn i hugen

Godlyndt er eg ikkje
men klårsyndt vil eg kallast
Eg segjer kva eg såg
lag på lag med hat

Og nedst der ligg sorgi
Mange tåror hev eg gråte
for kvende og for vener
for dei gamle som fór

Eg sit i himmelromet
Argentina under meg
stjernone yver meg
Det er skya i sjeli


9. Waves Over Vallhalla (An Icelandic Odyssey Part III)

As the last god on Earth I ask for a whisky
The floodwave took it all life up here is risky
What can I tell you the giants pulled us under
A sky-high tsunami black walls of thunder

My Third Valhalla was splintered by the waves
I knew at heart no bloody magic saves
In solitude divine I mourn the greatest loss
The golden world of gods everything that was

Creator Destroyer I am Allfather again
The nine worlds went under except for number ten
One for Being Yggdrasil in my hand
Zero for the lifeless Nothingness' land

I curse the Norns that weave the Vital Code
Life both good and evil to rise and to erode
Cells feed on matter feeds on cells feed on matter
If a body is to grow it needs another one to shatter

Life requires Death to seep through the pores of Time
A mytholife like Sisyphos that continues to climb
It menas that no life is pure not even my own
Also Odin's veins are host to a giant's seed sown

So what I create 'twill have a twofold nature
The Twilight of the Gods was not an erasure
What hurts the most is that if I kill the enemy
His essence still lurks deep down within me


10. Til Heimen Yver Havet

Snart skal eg fara
til heimen yver havet
Etter snoking rundt i verdi
lengtar eg mot nord

Hjarta spør um vegen
Eg drygjer med å svara
Det veit ikkje lenger
kvar som er heime

So mange namn
er ute or soga
So mange andlet
i framande land

Kvar hev du vore
Kva hev du gjort
Eg var ikkje der
nett då det hende

Kva hev du set
Kven hev du møtt
Eg kann fortelja
um andre stader

Um olme massars
svik mot dei veike
Um svoltne folk
som fråssa i søppel

Eg såg Island
då pengane strøymde
Dei hertok Europa
i ein vind av kokain

Jau, eg såg Noreg
fyrr ovmod vart armod
og byggherrar trælar
Det var gode tider

Eg såg la France
og han som måtte koma
No fær mobben svara
for byane dei brende

Eg låg l´Italia
so elska av soli
Politikk er meir
enn kunsten å prata

Eg såg Deutschland
Framsteget fór
yver Autobahn
Bles burt i det blå

Mykje set, mykje sagt
Takk til dykk som høyrde
Snart skal me sjåast
i heimen yver havet
Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial