Kampfar - Mare


Original Version Digipack Version LP Rerelease Version
1. Mare 6:26 1. Mare 6:26 1. Mare 6:26
2. Ildstemmer 5:06 2. Ildstemmer 5:06 2. Ildstemmer 5:06
3. Huldreland 5:20 3. Huldreland 5:20 3. Huldreland 5:20
4. Bergtatt 5:31 4. Bergtatt 5:31 4. Bergtatt 5:31
5. Trolldomspakt 5:41 5. Trolldomspakt 5:41 5. Trolldomspakt 5:41
6. Volvevers 3:29 6. Volvevers 3:29 6. Volvevers 3:29
7. Blitzwitch 6:17 7. Blitzwitch 6:17 7. Blitzwitch 6:17
8. Nattgang 5:12 8. Nattgang 5:12 8. Nattgang 5:12
9. Altergang 2:31 9. Altergang 2:31 9. Altergang 2:31
10. Bergtatt (in D major) 5:29 10. Bergtatt (in D major) 5:29
total time 45:19 total time 50:48 total time 50:48


1. Mare

In the shadows it's crawling
Towards the pale light
In the moonlight
It twists and turns

When the darkness is freezing
From the blood of the moon
And the howling is bleeding your name

From the cold winds of the moon
It's spreading like rats
In the cold light
It turns into red

In the shadows its crawling
Towards the pale light
In the moonlight
It twists and turns

It's cold

It's riding, its riding
The devil in red
It's crawling, its crawling
A devilish triumph under moon
It's riding, its riding
The darkness prevails
It's freezing, its freezing
In the blood of the moon

[Vocals by Dolk and Ask]


2. Ildstemmer

I et flammehav
Ringes flammene inn
Føtter danser rundt i ring
Skadeild mot nord
I ringdans rundt flammene
Tryllesang og negler som bukkehorn

I ring rundt ilden galopperer sorte bein
Ridende rundt flammen i mot nord
Flammen slikker olmt fra kroket fingers
bukkehorn
Føtter danser rundt de sorte ord

Manes fram av hat
Med galder og tryllesang
Ild tennes med ord
Galder om blod
Ridende på sorte bein
Kroket og slu
Danser det

I ring rundt ilden galopperer sorte bein
Ridende rundt flammen i mot nord
Flammen slikker olmt fra kroket fingers
bukkehorn
Føtter danser rundt de sorte ord


3. Huldreland

Djevelsang fra dypet

Når dagen den ebber og aftenen synker
Når månen trer frem under mørkets bue

Stiger ondskapens huldreland
Vakre huldreland
Ondskapens huldreland
Diabolske huldreland
Sagnet om huldreland
Vakre huldreland
Ondskapens huldreland
Diabolske huldreland

Djevelsang fra dypet
Under hatets måne
De døde driver til land

Under hatets måne
Ved den sorte bergkongens trone
Stiger bergkongens dunkle borg.


4. Bergtatt

Inntatt i mørke av vetter i berg
Bergveggens gråt vekker haug
Klokkene stilner for bergkongens vrede
Fra troll og til stein bakom haug

Klagesang fra bergveggen
Fra revner og hull bakom fjell
I kløfter og juv
Fra troll til stein bakom heksefjell

Altergang i mot lys, fra revner og hull
Bakom fjellet, i kløfter og juv
Klagesang i fra veggen, fra troll og til stein
Ild og stein skal tvinge det ut

Inntatt i mørke av vetter i berg
Bergveggens gråt vekker haug
Klokkene stilner for bergkongens vrede
Fra troll og til stein bakom haug

Klagesang fra bergveggen

I kløfter og juv bakom fjell
Der steinene vetes med blod

Klagesang fra bergveggen
Forbannelser på folk og fe


5. Trolldomspakt

I nattens tid
På korsveien til heksefjell
I en åndelig epidemi av
Bespottelig atferd i flokk
Ugudelig trolldomspakt
Signeres med hud og med blod
Bukkeskjegg og pannehorn
Med sviende hale og tro

Spyttende på ild
Merker på negler og hud
Hover besatt med jernbrodder
I pakt med den sorte kunst

Maneritualer
Og ondsinnet magi
Jaktes av ulver i flokk
Med ild og med magi

Trollkvinner og jernbrodder
I pakt med styggedom
Med bukkeskjegg og pannehorn
Skrives en pakt med blod

Maneritualer ugudelige folk
Bespottelig trolldomspakt
Med sviende hale og tro

I utenforlandet
I pakt med styggedom
Djevelske trollkvinner
Signerer en pakt med blod

I utenforland
Spyttende på ild
Hover jaktes av jernbrodder
Med flammende ild og med ord

I fossens grimme fall
Manes og jamres det rop
Arvtaker av trolldomspakt
Løses med makt og med blod


6. Volvevers

Hør! Visdomskall
Volvevers

Sakte fall
Kroppsskall
Fossekall
Dyrenakke

Muddersnø
Ugrød
Siste brød
Jævelhakke

Gandekult
Utsult
Kistefullt
Dragedokke

Vettemoss
Geistbloss
Kattetross
Galgerbakke

Smak av
Siste kamp

Syn av
Svartstank

Hør!
Volvevers

[Vocals by Ask]


7. Blitzwitch

Ride with the devil
Light the torches

Stormhex
Bloodhex, Burst into flames

Stormhex
Blood hex, Cold blitzing rage

Storm hex
Blood hex, Over dark
northern blue

Storm hex
Blood hex, Between fire and
wood

Like a fistful of blood
Feels like winter and moon
Feel the blitzwitch
Feel the blitzwitch
Like a force underneath
Over steep wind washed cliffs
Feel the blitzwitch
Feel the blitzwitch
Over dark northern blue
Between fire and wood
Feel the blitzwitch
Feel the blitzwitch
Feel the blitzwitch
Feel it burst into flames
Feel the blitzwitch
Feel the blitzwitch

"Light the torches hunt her down, let the
devil whore burn
Let the devil whore burn, hunt her down"

Like a fistful of blood
Like a winter of hate
Between fire and wood
Between fire and hate


8. Nattgang

Redsel spres gjennom natten
Øyne tvinges opp av ild og lys
Lyset straffes av makten
Øyne som brennende bål

Uhygge i fra mørket
Grådig og hatende med djevelsk smil
Kryp og krek i nattgang
Angst og vrede fra det mørke land

Kald gufs i fra dypet
Trenges gjennom den måneklare natt
Harpeslag i fra mørket
Siger opp fra det mørke tjern

Trollkattene skriker
Når månen skinner blek og kald
De overjordiske viker
Kulda hersker skogens makt

Kryp og krek
Diabolske trolldoms vesener
Djevler og nattvandrere
Trollkatter og underjordiske

Haugfolk og hestemenn
Vetter og gjengangere
Huldrer og bergfolk
I nattgang


9. Altergang

Under mørkets bue
Høres stemmer gjennom natt
I altergang mot lyset
I den bleke dunkle natt
Når månen skinner kald og blek
I den svarte natt
Den sorte døden hersker
Over blod og liv og død

I altergang mot lyset
Høres stemmer gjennom natt
Når månen skinner kald og blek
I den sorte natt
Den sorte døden hersker
Over blod og liv og død
I altergang mot lyset
Der hvor månen skinner rød

[Vocals by Ask and Dolk]


10. Bergtatt (In D Major)

[Bonus Track]

Inntatt i mørke av vetter i berg
Bergveggens gråt vekker haug
Klokkene stilner for bergkongens vrede
Fra troll og til stein bakom haug

Klagesang fra bergveggen
Fra revner og hull bakom fjell
I kløfter og juv
Fra troll til stein bakom heksefjell

Altergang i mot lys, fra revner og hull
Bakom fjellet, i kløfter og juv
Klagesang i fra veggen, fra troll og til stein
Ild og stein skal tvinge det ut

Inntatt i mørke av vetter i berg
Bergveggens gråt vekker haug
Klokkene stilner for bergkongens vrede
Fra troll og til stein bakom haug

Klagesang fra bergveggen

I kløfter og juv bakom fjell
Der steinene vetes med blod

Klagesang fra bergveggen
Forbannelser på folk og feDolk - Vocals
Jon - Bass
Ask - Rhythms, vocals
Peter Tägtgren - Production, engineering, mixing
Jonas Kjellgren - Mastering
Robert Høyem - Visual design
Guitars and keys by Kampfar.


Lyrics in plain text format

Main Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial